XI OGÓLNOPOLSKI SPŁYW KAJAKOWY im.Sł. Forysiaka „PILICA 2019” 05-07 lipca

Stowarzyszenie Łódzki Klub Kajakowy „Albatros” zaprasza na XI OGÓLNOPOLSKI  SPŁYW KAJAKOWY im.Sławomira Forysiaka „PILICA 2019” w projekcie PZK: „Aktywnym być, to dłużej żyć” w cyklu „Grand Prix PZK 2019”. Spływ jest imprezą turystyki kwalifikowanej o charakterze sportowym. trasa: Rzeka Pilica, odcinek: Inowłódz – Domaniewice – Tomczyce (43 km)