Powołanie zespołu do spraw weryfikacji

29 kwietnia 2022 został powołany zespół do spraw weryfikacji w ramach szkoleń posiadających akredytację Komisji Kajakarstwa Powszechnego Polskiego Związeku Kajakowego. Zadaniem zespołu jest koordynacja działań, monitoring oraz piecza nad prawidłowym funkcjonowaniem procesu weryfikacji umiejętności indywidualnych i wydawaniem certyfikatów na platformie PSKK. W składzie zespołu jest nasz kolega klubowy Rafał Bociek . Gratulujemy!

Szczegóły znajdziecie tutaj:
http://www.instruktorzykajakowi.pl/?page_id=2#102
https://www.facebook.com/pskkrgpl/posts/1827088794163460
https://blogpskk.blogspot.com/2022/04/nowy-zespo-prowadzacy-pskk.html

Dodaj komentarz