Materiały Szkoleniowe

Teoria

Tao Kajaka – (Jacek Starzyński)

Kołek (Jacek Starzyński)

Kajakiem Bezpiecznie (Marek Witaszewski)

BystrzeWiki

Sztuczne progi – odwoje

PSKK – poleca

Animowany podręcznik

Praktyka

Naciąganie – Jacek Starzyński

Wsiadanie do kajaka na głębokiej wodzie

Promowanie (Habazie)

Przechyły (Habazie)

Wyjście na nurt (Habazie)

Trawers (Habazie)

Dzióbek (Habazie)

Kontra sterująca (Retendo)

Kontra naciągająca (Retendo)

Kontra czeska (Retendo)

Piórkowanie (Retendo)

Podpieranie się piórkowaniem (Retendo)

Naciąganie (Retendo)

Rożne techniki (KiM)

Manewry z materiałów PSKK

Kabina (Retendo)

Niska podpórka (Retendo)

Niska podpórka (KiM)

Wysoka podpórka (Retendo)

Ogólnopolskie organizacje kajakarskie

Polski System Kwalifikacji Kajakowych (PSKK)

Kajakarstwo Powszechne przy Polskim Związku Kajakowym

Komisja Turystyki Kajakowej ZG PTTK

Portal zespołu ds. Szkolenia Instruktorów Kajakarstwa