Agnieszka Szulc Prezesem ŁKK „Albatros”

W wyniku przeprowadzonych wyborów podczas Walnego Zebrania
Sprawozdawczo-Wyborczego został wybrany Zarząd Klubu oraz Komisja Rewizyjna.

Zarząd ukonstytuował się następująco:
PREZES: AGNIESZKA SZULC
WICEPREZES MARCIN OLCZAK
SEKRETARZ: RAFAŁ BOCIEK
SKARBNIK: KATARZYNA KURCZYCKA
CZŁONEK: HANNA PASICKA-ŚWIĄTCZAK

Komisja Rewizyjna:
PRZEWODNICZĄCY: ELŻBIETA MARCZYK
CZŁONEK: JERZY SADZEWICZ
CZŁONEK: EWA SOCZYŃSKA

Dodaj komentarz