XIII OGÓLNOPOLSKI SPŁYW KAJAKOWY im. Sławomira Forysiaka „PILICA 2021” 02.-04 lipca; trasa: Inowłódz – Domaniewice – Tomczyce (43 km)

Polski Związek Kajakowy i Stowarzyszenie Łódzki Klub Kajakowy „Albatros”  zapraszają na

XIII OGÓLNOPOLSKI SPŁYW KAJAKOWY im. Sławomira Forysiaka „PILICA 2021” w projekcie PZKaj „Aktywnym być, to dłużej żyć ‒ 2021” w cyklu Grand Prix PZKaj

Współorganizatorzy:
Polski Związek Kajakowy, Komisja Kajakarstwa dla Wszystkich
Oddział Łódzki PTTK

Impreza dofinansowana ze środków: Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

W związku z trwającym stanem epidemii COVID-19 w Polsce zobowiązuje się wszystkich uczestników imprezy do przestrzegania wszelkich ograniczeń, nakazów i zakazów wynikających z rozporządzeń Rady Ministrów.

UWAGA! Impreza bez noclegu, uczestnik zjawia się na starcie każdego etapu.

Charakter spływu: Spływ jest imprezą turystyki kwalifikowanej o charakterze sportowym.

Trasa: rzeka Pilica, na odcinku: Inowłódz – Domaniewice – Tomczyce (43 km)

PROGRAM IMPREZY

02.07.2021 r. – piątek
godz. 18.00–21.00 – dyżur biura spływu, ośrodek „Smak Przygody” Domaniewice 1, Nowe
Miasto nad Pilicą

03.07.2021 r. – sobota
godz. 8.30 – weryfikacja uczestników spływu, ośrodek „Smak Przygody”
godz. 9.00 – przejazd kierowców z Domaniewic do Tomczyc i powrót autokarem na otwarcie
spływu
godz. 9.45 – uroczyste otwarcie spływu
godz. 10.00 – slalom po trójkącie na sprzęcie organizatora – konkurencja Grand Prix
godz. 11.00 – start do I części etapu Domaniewice – Nowe Miasto n. Pilicą (9 km)
godz. 13.00 – zamknięcie mety I części etapu
godz. 14.30 – start do II części etapu – wyścig Nowe Miasto – Tomczyce (11 km)
godz. 16.30 – zamknięcie mety II części etapu
godz. 17.00 – przejazd uczestników z Tomczyc do Domaniewic własnymi samochodami
godz. 17.30 – pożywna grochówka z kiełbasą – ośrodek „Smak Przygody”
godz. 18.00 – gry i zabawy na świeżym powietrzu: turniej siatkówki plażowej, animacja dla
dzieci, dla chętnych – jazda konna za dodatkowa opłatą
godz. 20.00 – wieczór komandorski przy grillu

04.07.2021 r. – niedziela
godz. 9.00 – zbiórka uczestników spływu w Inowłodzu na plaży
godz. 9.30 – przejazd kierowców z Inowłodza do Domaniewic i powrót autokarem na otwarcie
etapu spływu
godz. 10.30–11.00 – start do etapu Inowłódz – Domaniewice (23 km)
godz. 16.00 – zamknięcie mety
godz. 16.30 – obiad – ośrodek „Smak Przygody” (catering)
godz. 17.00 – uroczyste ogłoszenie wyników klasyfikacji indywidualnej i zakończenie spływu

Baza spływu: ośrodek „Smak Przygody” Domaniewice 1,
26-420 Nowe Miasto n. Pilicą, tel. (48) 674 23 25, kom. 696 118 424, www.safari.net.pl

Organizator zapewnia wszystkim uczestnikom:
– transport sprzętu i kierowców na trasie spływu
– grochówkę z kiełbasą po zakończeniu etapu w dn. 03.07.2021 r.
– dania z grilla na wieczorze komandorskim w dn. 03.07.2021 r.
– obiad w dniu 04.07.2021 r.
– obsługę instruktorską spływu
– doraźną pomoc medyczną w czasie trwania spływu
– pamiątkę spływową
– nagrody i medale dla zwycięzców
– nagrody dla najstarszego i najmłodszego uczestnika imprezy oraz nagrodę fair play
– wklejki do OT PZKaj/TOK PTTK oraz możliwość weryfikacji książeczek i odznak

ZGŁOSZENIA DO SPŁYWU należy dokonać do dnia 20.06.2020 r.
Wysokość wpisowego:
– 80 zł/dzień x ilość dni – wszyscy uczestnicy spływu
– 60 zł/dzień x ilość dni – członkowie ŁKK „Albatros”
– dzieci do 7 roku życia gratis
– 25 zł/dzień x ilość dni za miejsce w kajaku organizatora
Wpłaty należy dokonać na konto organizatora: Nest Bank S.A. nr 81 2530 0008 2059 1069 2625 0001

Zgłoszenia należy dokonać na „Karcie zgłoszenia”
https://forms.gle/s6GETBpL5NyPmH3a6

UWAGA:
Rezygnacja z udziału w spływie zgłoszona po 20.06.2021 r. pozbawia rezygnującego prawa do zwrotu wpłaconej kwoty wpisowego.
Ze względu na limit miejsc o przyjęciu na imprezę decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń.

Pełna treść regulaminu imprezy oraz konkurencji sportowych znajduje się tutaj:
https://drive.google.com/file/d/12hi4Dp2urb78-K4dGtzh8SRPA-y71X3o/view?usp=sharing

Dodaj komentarz