Szkolenie Moduł Podstawowe Ratownictwo – woda stojąca

Retendo – Szkoła Kajakarstwa Górskiego i Raftingu wraz z ŁKK Albatros zaprasza na Szkolenie Moduł Podstawowe Ratownictwo – woda stojąca

TERMIN: 31.08.2019 lub 01.09.2019
30.08.2019-zajęcia doskonalące na poziomie PSKK 2

MIEJSCE: Zgierz Malinka koło Łodzi

          

Moduł Podstawowe Ratownictwo – woda stojąca
TERMIN: 31.08.2019 lub 01.09.2019
(jeden dzień szkolenia-8 godzin, po zapełnieniu pierwszego terminu możliwość
uruchomienia drugiego terminu)

CEL SZKOLENIA:
Kurs ma na celu wyposażenie kajakarzy w kluczowe umiejętności z zakresu bezpieczeństwa i ratownictwa,
które są niezbędne do bezpiecznej pracy i radzenia sobie w sytuacjach awaryjnych. Umiejętności te tworzą
podstawy bezpieczeństwa i ratownictwa w początkowym etapie szkolenia kajakowego bez względu na
rodzaj kajakarstwa i rodzaj łódki.

ZGŁOSZENIA: retendo@kki.pl informacje dodatkowe tel. +48 606 37 26 26
W mailu zgłoszeniowym należy podać: imię i nazwisko, klub, dane do kontaktu (mail, telefon), Informacje o
posiadanym sprzęcie (kajak, wiosło, kamizelka asekuracyjna, kask). O rezerwacji miejsca świadczy
uiszczenie bezzwrotnej przedpłaty w wysokości 100zł do 19.07.2019r na konto RETENDO – ING o/ Kraków
87 1050 1445 1000 0022 4327 1695. Po tym terminie osoba, która nie wpłaciła zaliczki zostaje skreślona z
listy uczestników, a na to miejsce wchodzi osoba z listy rezerwowej. Liczba miejsc ograniczona (12 osób).

MIEJSCE: Zgierz Malinka koło Łodzi
KOSZT SZKOLENIA: 300 zł

WYMAGANIA: Osoba zgłaszająca się na Moduł Podstawowe Ratownictwo – woda stojąca powinna
posiadać umiejętności na poziomie PSKK2 (w piątek 30.08.2019 odbywać się będą zajęcia doskonalące na
poziomie PSKK 2). Rekomendowane jest ukończenie kursu pierwszej pomocy (8 godzin).
CO ZABRAĆ ZE SOBĄ:
Sprzęt obowiązkowy:
Kajak jednoosobowy z komorami wypornościowymi – długi lub krótki (w szczególnych przypadkach
możliwość wypożyczenia kajaka na czas zajęć od organizatora)
wiosło,
kamizelka asekuracyjna,
ubiór do pływania (uczestnicy muszą posiadać ubiór dający komfort termiczny przez kilka godzin moczenia
w wodzie i być dostosowany do panujących warunków pogodowych, ubiór ma nie krępować podczas
pływania w nim wpław w wodzie),
karabinek – to ważny element zajęć, jeśli masz karabinek alpinistyczny to wystarczy taki, jaki masz; jeśli nie
masz – sugerujemy zakup karabinka osobistego HMS o jak największym prześwicie.
kask kajakowy ( możliwość wypożyczenia kasku na czas zajęć – zgłoś w mailu zgłoszeniowym)
rzutka w standardzie „czystej liny” ( możliwość wypożyczenia rzutki na czas zajęć – zgłoś w mailu
zgłoszeniowym) więcej https://www.youtube.com/watch?v=expwrpzGKBA&t
Sprzęt dodatkowy, mile widziany: https://www.youtube.com/watch?v=HABtuG0rhS0&t
taśma ok. 4-5 m (z pętlą zaszytą lub bez pętli), jeśli posiadasz taką taśmę zabierz ze sobą, jeśli nie
udostępnimy uczestnikom taśmy na czas zajęć, więcej
gwizdek,
nóż kajakowy.
PROGRAM SZKOLENIA:
1.Teoria ogólna i planowanie ogólne
a. bezpieczeństwo
b. protokoły ratunkowe
2. Ratowanie z brzegu
a. instruowanie płynącego wpław do brzegu
b. ratowanie płynącego za pomocą sztywnego przedmiotu
c. ratowanie płynącego za pomocą rzutki
3. Ratowanie z łodzi
a. ratowanie płynącego z kajaka
b. ratowanie kajakarza w wywróconej łódce stosując techniki na głębokiej wodzie
c. ratowanie kajakarza nieprzytomnego lub uwięzionego
d. użycie systemów holowniczych
e. samoratownictwo
f. grupowe ratownictwo
4. Scenariusze.
PROWADZĄCY ZAJĘCIA:
Piotr Sikora, Jolanta Pośnik

Dodaj komentarz